Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Βεμπεριανές κοινωνικές τάξεις


Σε όλο τον κόσμο πλην της μαρξοκρατούμενης Ελλάδας, για την διάκριση των κοινωνικών τάξεων χρησιμοποιούνται οι βεμπεριανές διακρίσεις και ερμηνείες. Για να δούμε ποιες είναι αυτές επιγραμματικά:

«TΑΞΙΚΗ ΘΕΣΗ» ονομάζεται η τυπική πιθανότητα της προμήθευσης με αγαθά, του εξωτερικού τρόπου ζωής και του εσωτερικού βιοτικού πεπρωμένου.
«ΤΑΞΗ» ονομάζεται κάθε ομάδα ανθρώπων που βρίσκεται στην ίδια ταξική θέση.
«ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΤΑΞΗ» ονομάζεται μια τάξη εφόσον οι ιδιοκτησιακές διαφορές καθορίζουν πρωτογενώς την ταξική θέση.
«ΠΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ» ονομάζεται μια τάξη εφόσον οι πιθανότητες της αγοραίας αξιοποίησης αγαθών ή υπηρεσιών καθορίζουν πρωτογενώς την ταξική θέση.
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ» ονομάζεται εκείνο το σύνολο ταξικών θέσεων μεταξύ των οποίων μια εναλλαγή στα πρόσωπα, στις γενιές και είναι εύκολη και είθισται να πραγματοποιείται με τυπικό τρόπο.

ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ είναι τυπικά οι....
εισοδηματίες(Ραντιέρηδες, rentieres).

Μπορεί να είναι:

α) εισοδηματίες ανθρώπων (δουλοκτήτες),
β) γαιοπροσοδούχοι,
γ) εισοδηματίες ορυχείων,
δ) εισοδηματίες εγκαταστάσεων (ιδιοκτήτες εργασιακών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων)
ε) πλοιοκτήτες,
στ) δανειστές, και δη: α'. δανειστές κτηνών, β'. δανειστές δημητριακών, γ'. δανειστές χρημάτων
ζ) εισοδηματίες χρεογράφων.

ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ είναι τυπικά:

α) τα αντικείμενα νομής, ανελεύθεροι ,
β)ταξικά υποβιβασμένοι («proletarii», με την αρχαία έννοια ή declasee με την σύγχρονη),
γ) χρεωμένοι,
δ) «άποροι».

Ανάμεσα στις δύο προηγούμενες κατηγορίες βρίσκονται οι «ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ», που περιλαμβάνουν στρώματα όλων των ειδών τα οποία είναι εφοδιασμένα με νομή και εκπαιδευτικές ιδιότητες, αντλώντας _από τα στοιχεία αυτά τον πορισμό τους. Μερικές από αυτές δύνανται να είναι «ποριστικές τάξεις» (επιχειρηματίες με ουσιαστικά θετικά προνόμια, προλετάριοι με αρνητικά προνόμια). Όχι όμως όλες τους (αγρότες, τεχνίτες, υπάλληλοι).

ΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΠΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ είναι τυπικά οι επιχειρηματίες:

α) έμποροι,
β) εφοπλιστές,
γ) βιοτεχνικοί επιχειρηματίες,
δ) αγροτικοί επιχειρηματίες,
ε) τραπεζίτες και χρηματοδότες, υπό ορισμένες συνθήκες:
στ) «ελεύθερα επαγγέλματα» εφοδιασμένα με ιδιαίτερες ικανότητες ή εξέχουσα μόρφωση (δικηγόροι, γιατροί, καλλιτέχνες),
ζ) εργάτες με μονοπωλιακές ιδιότητες (δικές τους ή καλλιεργημένες ή κατόπιν εκπαίδευσης).
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΠΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ είναι τυπικά οι εργάτες στις ποιοτικές τους διαφοροποιήσεις:

α) εξαρτημένοι ειδικευμένοι ή οι μη ειδικευμένοι,
β) ανειδίκευτοι.

Μεταξύ τους βρίσκονται και εδώ, ως «ΜΕΣΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ»,

α) ανεξάρτητοι αγρότες
β) ανεξάρτητοι τεχνίτες.
γ) υπάλληλοι (δημόσιοι και ιδιωτικοί),

«ΝΟΜΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΣΗ» ονομάζεται μια τυπικά δραστηριοποιημένη, θετική ή αρνητική, προνομιούχος θέση στην κοινωνική εκτίμηση, θεμελιωμένη σε:

α) τρόπο ζωής - ως εκ τούτου
β) στον τρόπο τυπικής παιδείας, και δη σε εμπειρική [γνώση] ή ορθολογική διδασκαλία, στην κατοχή των αντίστοιχων βιοτικών μορφών
γ) σε κύρος καταγωγής ή επαγγέλματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου